Senát schválil novelu zákona o státním občanství umožňující snazší nabytí českého občanství některým emigrantům.

 

Prezident České republiky bude mít nyní na stole novelu zákona o státním občanství, kterou již schválila poslanecká sněmovna i senát, tedy obě komory parlamentu České republiky. Tato novela zpřístupní české občanství některým emigrantům majícím alespoň někoho ze svých předků, tedy rodičů či prarodičů, za českého či československého občana (srov. Potomci emigrantů získají snadněji české občanství. Novelu musí podepsat ještě Zeman. Aktuálně.cz. 2019. Dostupné také z: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/potomci-emigrantu-ziskaji-snadneji-ceske-obcanstvi-novelu-mu/r~aec0b2bcaf0e11e9b5e8ac1f6b220ee8/ )

Změna zákona o státním občanství upravuje znění ustanovení § 31 zákona o státním občanství.

O státním občanství víme hodně. Napsali jsme komentář ( https://www.beck.cz/zakon-o-statnim-obcanstvi-komentar , srov. KÖRBL, Hugo. Zákon o státním občanství České republiky: komentář. V Praze: C.H. Beck, 2019, s. 134-139. Beckovy komentáře. ISBN 978-80-7400-736-1) a nedávno článek ( https://www.epravo.cz/top/clanky/o-nabyti-ceskeho-obcanstvi-jeho-udelenim-109602.html?mail , srov. KÖRBL, Hugo. O nabytí českého občanství jeho udělením. Epravo.cz. 2019. Dostupné také z: https://www.epravo.cz/top/clanky/o-nabyti-ceskeho-obcanstvi-jeho-udelenim-109602.html)

Chcete-li s českým občanstvím poradit, neváhejte nás kontaktovat.


Advokátní kancelář JUDr. Hugo Körbl Vám s nabytím českého občanství pomůže. Přípravu dokumentů i konzultaci umíme i on-line, proto nás neváhejte kontaktovat.

 

 

Kontaktní formulář

10 + 3 =