Na epravo.cz byl zveřejněn článek týkající se chybějící podpory v nezaměstnanosti cizinců z třetích států, kteří v České republice pobývají v režimu dlouhodobého pobytu za účelem výkonu práce, tedy v režimu zaměstnaneckých karet.

 

Ve zmíněném článku na epravo.cz je zhodnocen přístup České republiky k držitelům zaměstnaneckých karet při uplatnění práva na podporu v nezaměstnanosti a je porovnána právní úprava zákona o zaměstnanosti s především směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2011/98/EU ze dne 13. prosince 2011 o jednotném postupu vyřizování žádostí o jednotné povolení k pobytu a práci na území členského státu pro státní příslušníky třetích zemí a o společném souboru práv pracovníků ze třetích zemí oprávněně pobývajících v některém členském státě.