V návaznosti na aktuální nález Ústavního soudu České republiky byl na epravo.cz byl publikován nový článek na téma zamrznutí převodu vlastnického práva k vozidlu v registru silničních vozidel.

Ve zmíněném článku na epravo.cz je popsána častá situace, kdy prodávající prodá vozidlo, nicméně již nedojde k zápisu nového vlastníka do registru silničních vozidel. Prodávajícímu, který se při převodu vozidla spoléhal na kupujícího, že zápis nového vlastníka zajistí, se nedaří domluvit se s kupujícím na zápisu kupujícího do registru silničních vozidel a prodávající sám nemá jak doložit dokumenty, které jsou potřebné k provedení zápisu v registru silničních vozidel, a to proto, že již vozidlo nemá k dispozici. Nakonec se stane to, že prodávajícímu po nějakém čase začnou chodit nejrůznější výzvy související se spácháním nejrůznějších přestupků vozidlem, které je stále evidováno na prodávajícího, či velmi často výzva České komory pojistitelů k zaplacení příspěvku do garančního fondu za nepojištěné vozidlo evidované na prodávajícího. Ve zmíněném článku je nabídnut návod na řešení takové situace.

Kontaktní formulář

5 + 10 =