JUDr. Hugo Körbl

Advokát

Náš profil

Jsme progresivní advokátní kanceláří vyznávající osobní přístup ve vztahu ke svým klientům. Pro své klienty nalézáme nejlepší možnosti a nejvhodnější řešení. Máme rádi výzvy a nebojíme se nových cest vedoucích k úspěchu našeho klienta. Zároveň víme, kdy je lépe využít osvědčené řešení pro nejrychlejší a finančně nejméně náročné dosažení cíle stanoveného klientem

Máme velmi rádi vyjednávání a mnohdy dokážeme vyjednáváním s protistranou dosáhnout rychlého a finančně efektivního řešení. Víme, jak důležitá je při podnikání vzájemná spolupráce a vzájemné vztahy, a proto umíme být dostatečně opatrní, abychom takové vztahy nenarušili. Víme však také, kdy taková opatrnost již není na místě, a v takovém případě umíme být dostatečně důrazní. Neváhejte nám proto svěřit sjednávání smluv, narovnávání sporů, jakož i vymáhání Vašich pohledávek.

JUDr. Hugo Körbl

zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 16730.

V roce 2012 dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul Mgr. a v roce 2019 na téže univerzitě získal titul JUDr. V průběhu studiu se aktivně věnoval zejména obchodnímu a občanskému právu, jakož i vzhledem ke svému předchozímu studiu na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze, správnímu a stavebnímu právu a právu životního prostředí.

Mezi léty 2012 a 2016 pracoval na pozici advokátní koncipient v pražské advokátní kanceláři JUDr. Jan Lukeš, Ph.D., kde získával zkušenosti zejména v oblasti obchodního práva, vymáhání pohledávek, civilního, rozhodčího, správního i trestního řízení, v oblasti práva nemovitostí a průmyslového vlastnictví. Vedle toho se věnoval svému vlastnímu podnikání, čímž získal řadu velmi cenných zkušeností z obchodního a mezinárodního práva z pohledu podnikatele.

V roce 2019 vyšel v nakladatelství C.H.BECK jeho komentář k zákonu o státním občanství, který je výsledkem nového zaměření na cizinecké právo a na problematiku státního občanství.

vyhraných soudních sporů

vymoženo pro klienty

úspěšných jednání o smlouvě

Bomba na poli rezervačních smluv uzavíraných s realitními kancelářemi, aneb jak Nejvyšší soud aktuálně seknul realitní kanceláře přes prsty

Bomba na poli rezervačních smluv uzavíraných s realitními kancelářemi, aneb jak Nejvyšší soud aktuálně seknul realitní kanceláře přes prsty Jedním z nejzajímavějších rozsudků letošního roku bude nepochybně rozsudek ze dne 13. 6. 2023, sp. zn. 33 Cdo 1507/2022. Tento...
Číst více

Navýšení částek od roku 2023 pro získání pobytového oprávnění

Další změnou, která přichází s rokem 2023, je navýšení částek životního a existenčního minima a také normativních nákladů na bydlení. Tyto změny se projeví ve výši finančních prostředků, kterými musí cizinec disponovat pro získání pobytového oprávnění v České...
Číst více

Změny od roku 2023 pro podnikatele, kteří prodávají zboží

Na Tři krále, tedy dne 6. 1. 2023, nabude účinnosti zákon č. 374/2022 Sb., který poměrně výrazným způsobem mění občanský zákoník a zákon o ochraně spotřebitele. Změny se dotknou především podnikatelů, kteří prodávají zboží spotřebitelům. Změny se dotknou například: -...
Číst více

Aktualizace finančních prostředků pro cizince

Prostředky k pobytu jsou častým úskalím žádosti cizince o pobytové oprávněni v České republice. Na novém článku na epravo.cz se dozvíte, jak to s nimi je.   Červencové zvýšení částky existenčního minima a částek životního minima se projeví i v částce, kterou musí...
Číst více

Nové příležitosti pro slovenské občany z pohledu českého občanství a obráceně aneb česko-slovenské sblížení

Nové příležitosti pro slovenské občany z pohledu českého občanství a obráceně aneb česko-slovenské sblížení   Jak se slovenské občanství stává atraktivnějším pro české občany a jak se slovenským občanům v České republice otevírá možnost nabýt české občanství při...
Číst více

Zamrznutí převodu vozidla v registru silničních vozidel

V návaznosti na aktuální nález Ústavního soudu České republiky byl na epravo.cz byl publikován nový článek na téma zamrznutí převodu vlastnického práva k vozidlu v registru silničních vozidel. Ve zmíněném článku na epravo.cz je popsána častá situace, kdy prodávající...
Číst více

Chybějící podpora v nezaměstnanosti pro cizince v režimu zaměstnaneckých karet

Na epravo.cz byl zveřejněn článek týkající se chybějící podpory v nezaměstnanosti cizinců z třetích států, kteří v České republice pobývají v režimu dlouhodobého pobytu za účelem výkonu práce, tedy v režimu zaměstnaneckých karet.   Ve zmíněném článku na epravo.cz...
Číst více

O kompenzačním bonusu, aneb proč se nebát požádat o 500,- Kč za den

Ode dne 12. 3. 2020 přijímá Česká republika řadu omezení, kterými reaguje na epidemii COVID-19. Cílem těchto opatření je snížit šíření viru COVID-19 a chránit tak zdraví lidí. Tato opatření spočívají v omezení řady činností. Některá z těchto opatření spočívají v...
Číst více

Koronavirus a právo prakticky a stručně

Cílem tohoto příspěvku není hodnotit aktivity a rozhodnutí státu. Cílem není ani rozebírat detailně jednotlivá ustanovení jednotlivých relevantních předpisů. Cílem je nastínit cesty, kterými mohou dnes především podnikatelé a zaměstnavatelé uvažovat. Jednoduše a...
Číst více

Novela zákona o státním občanství

Senát schválil novelu zákona o státním občanství umožňující snazší nabytí českého občanství některým emigrantům.   Prezident České republiky bude mít nyní na stole novelu zákona o státním občanství, kterou již schválila poslanecká sněmovna i senát, tedy obě...
Číst více

8 + 15 =