JUDr. Hugo Körbl

Advokát

Náš profil

Jsme progresivní advokátní kanceláří vyznávající osobní přístup ve vztahu ke svým klientům. Pro své klienty nalézáme nejlepší možnosti a nejvhodnější řešení. Máme rádi výzvy a nebojíme se nových cest vedoucích k úspěchu našeho klienta. Zároveň víme, kdy je lépe využít osvědčené řešení pro nejrychlejší a finančně nejméně náročné dosažení cíle stanoveného klientem

Máme velmi rádi vyjednávání a mnohdy dokážeme vyjednáváním s protistranou dosáhnout rychlého a finančně efektivního řešení. Víme, jak důležitá je při podnikání vzájemná spolupráce a vzájemné vztahy, a proto umíme být dostatečně opatrní, abychom takové vztahy nenarušili. Víme však také, kdy taková opatrnost již není na místě, a v takovém případě umíme být dostatečně důrazní. Neváhejte nám proto svěřit sjednávání smluv, narovnávání sporů, jakož i vymáhání Vašich pohledávek.

JUDr. Hugo Körbl

zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 16730.

V roce 2012 dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul Mgr. a v roce 2019 na téže univerzitě získal titul JUDr. V průběhu studiu se aktivně věnoval zejména obchodnímu a občanskému právu, jakož i vzhledem ke svému předchozímu studiu na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického v Praze, správnímu a stavebnímu právu a právu životního prostředí.

Mezi léty 2012 a 2016 pracoval na pozici advokátní koncipient v pražské advokátní kanceláři JUDr. Jan Lukeš, Ph.D., kde získával zkušenosti zejména v oblasti obchodního práva, vymáhání pohledávek, civilního, rozhodčího, správního i trestního řízení, v oblasti práva nemovitostí a průmyslového vlastnictví. Vedle toho se věnoval svému vlastnímu podnikání, čímž získal řadu velmi cenných zkušeností z obchodního a mezinárodního práva z pohledu podnikatele.

V roce 2019 vyšel v nakladatelství C.H.BECK jeho komentář k zákonu o státním občanství, který je výsledkem nového zaměření na cizinecké právo a na problematiku státního občanství.

vyhraných soudních sporů

vymoženo pro klienty

úspěšných jednání o smlouvě

Koronavirus a právo prakticky a stručně

Cílem tohoto příspěvku není hodnotit aktivity a rozhodnutí státu. Cílem není ani rozebírat detailně jednotlivá ustanovení jednotlivých relevantních předpisů. Cílem je nastínit cesty, kterými mohou dnes především podnikatelé a zaměstnavatelé uvažovat. Jednoduše a...
Číst více

Novela zákona o státním občanství

Senát schválil novelu zákona o státním občanství umožňující snazší nabytí českého občanství některým emigrantům.   Prezident České republiky bude mít nyní na stole novelu zákona o státním občanství, kterou již schválila poslanecká sněmovna i senát, tedy obě...
Číst více

Pracovní poměr – jak vzniká a jaké jsou povinnosti

Pracovní poměr lze považovat za smluvní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, jehož obsahem jsou konkrétní práva a povinnosti zčásti sjednaná mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, zčásti stanovená příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 262/2006 Sb.,...
Číst více

Převod podílu v obchodní korporaci

Vybudovali jste firmu a chcete ji předat svým nástupcům? Chcete své podnikání v České republice prodat jinému? Potřebujete vyřešit se svými společníky účast na Vaší společnosti s ručením omezeným? Pak Vás nepochybně čeká proces převedení podílu ve společnosti na...
Číst více

Konkurenční doložka

Řada zaměstnavatelů se potýká s tím, že zaměstnanec, kterého si zaměstnavatel na své náklady vyškolí, následně pracovní poměr ukončí a své nabyté znalosti využije u konkurenční společnosti. Má zaměstnavatel možnost tomuto jevu zabránit?   Nově příchozí...
Číst více

5 + 10 =