Právní služby

Právní specializace

Pomohu vám ve více oborech práva

Právní služby poskytuji ve více oborech. Specializuji se na konkrétní oblasti tak, abych mohl garantovat nejvyšší kvalitu své práce. Abych svým klientům zajistil v těchto oborech plnou podporu, spolupracuji s profesionály z dalších oblastí.

N

Obchodní právo

N

Cizinecké právo

N

Občanské právo

N

Správní právo

JUDr. Hugo Körbl v médiích…

Právní služby

Konkrétní právní služby

Obchodní právo a obchodní korporace
 • smlouvy – příprava, kontrola, revize;
 • obchodní korporace – zakládání, přeměny, likvidace;
 • due diligence;
 • korporátní právo – valné hromady, statutární orgány;
 • pracovní právo;
 • corporate governance;
 • sporná agenda;
 • vymáhání pohledávek – soudní a rozhodčí řízení, exekuční a insolvenční řízení;
 • adhezní řízení;
 • ochrana osobních údajů;
 • nekalá soutěž a kartely;
 • veřejné zakázky.
  Chcete vědět více? Klikněte zde.
Nemovité věci
Stavební právo
 • příprava smluvní dokumentace ke stavbám;
 • kontrola a revize smlouvy o dílo na zhotovení stavby;
 • řešení sporů;
 • zastupování v územním a stavebním řízení.
  Chcete vědět více? Klikněte zde.
Občanské právo
 • příprava, kontrola a revize smluv;
 • rodinné právo – vypořádání společného jmění manželů, rozvod, péče o děti;
 • sporná agenda;
 • vymáhání pohledávek;
 • zastupování u soudu;
 • občanské právo s mezinárodním prvkem;
 • exekuční řízení a insolvenční řízení.
  Chcete vědět více? Klikněte zde.
Cizinecké právo a relocation služby
 • výběr vhodného pobytového oprávnění;
 • pobyty a víza – krátkodobý, dlouhodobý, trvalý;
 • kompletní relocation;
 • správní a soudní přezkum rozhodnutí  o žádostech o pobyty;
 • prodlužování pobytových oprávnění;
 • zaměstnanecká karta – získání, změny zaměstnavatele a pozice;
 • správní vyhoštění, povinnost opustit území, výjezdní příkaz;
 • azyl, mezidnárodní ochrana a doplňková ochrana;
 • řešení nečinnosti ministerstva vnitra;
 • konzultace;
 • státní občanství.
  Chcete vědět více? Klikněte zde.
Vymáhání pohledávek
Státní občanství
 • kompletní zpracování podkladů pro udělení českého občanství;
 • zastupování v řízení o udělení českého občanství;
 • rozklad a správní žaloba;
 • přezkum zamítnutí udělení českého občantví z důvodu bezpečnostní hrozby;
 • nabytí českého občanství prohlášením;
 • konzultace v oblasti státního občanství.
  Chcete vědět více? Klikněte zde.
IT právo a e-shopy a autorské právo
 • licenční smlouvy;
 • smlouvy o poskytování služeb, včetně SLA;
 • řešení sporů, a to i na úrovni rozhodčího či soudního řízení;
 • ochrana osobních údajů;
 • autorské právo.
  Chcete vědět více? Klikněte zde.

obchod

relocation

spory

nemovitosti

majetek

pobyty

stavby

občanství

odškodnění

Blog

Příspěvky, články, aktuality a názory

Protože rád o právu píši, můžete se zde podívat na mé příspěvky a články na různá témata, jakož i aktuality z platného a účinného práva a také ze soudní a správní rozhodovací praxe.

Rychlý kontakt

Napište mi

8 + 2 =