Sporná agenda

Právní specializace

Vymáhám nároky ve správních, trestních a soudních řízeních.

K soudním sporům jdu s radostí a těším se z každé výhry pro svého klienta. Vymáhám nároky nejen u soudů a rozhodčích soudů, ale také ve správních a v adhezních řízeních. Znalost případu a práva a správná taktika je základem úspěchu.

N

Soudní spory, žaloby a předžalobní jednání

N

Správní řízení

N

Adhezní řízení

N

Rozhodčí řízení a spotřebitelské spory

Právní služby

Konkrétní právní služby

Soudní spory
 • příprava žalob, vedení soudního řízení;
 • předžalobní a mimosoudní komunikace;
 • odvolání, dovolání, ústavní stížnosti a stížnosti k Evropskému soudu pro lidská práva a k Soudnímu dvoru Evropské unie;
 • zastupování v řízeních.
Rozhodčí řízení
 • vymáhání nároků v rámci rozhodčího řízení;
 • příprava rozhodčích doložek;
 • zastupování v rozhodčím řízení;
 • řešení neplatnosti rozhodčích nálezů a obrana proti rozhodčím nálezům.
Adhezní řízení
 • vymáhání pohledávek poškozených v rámci trestního řízení;
 • obrana poškozených;
 • adhezní řízení.
Spotřebitelské spory
 • zastupování spotřebitelů;
 • řízení u finančního arbitra;
 • mimosoudní platformy.
Mimosoudní vymáhání
 • předžalobní komunikace;
 • uzavírání dohod o narovnání;
 • jednání mimo soudy;
 • vyjednávání.
Správní řízení
 • spory v rámci správního řízení;
 • kasační stížnosti;
 • odvolání a rozklady;
 • zastupování ve správních řízeních;
 • zastupování v soudních řízeních správních.

žaloba

odvolání

kasace

dovolání

stížnosti

Blog

Příspěvky, články, aktuality a názory

Protože rád o právu píši, můžete se zde podívat na mé příspěvky a články na různá témata, jakož i aktuality z platného a účinného práva a také ze soudní a správní rozhodovací praxe.

Rychlý kontakt

Napište mi

7 + 12 =