Obchodní právo

Právní specializace

Budu váš spolehlivý partner v podnikání. A vy budete růst.

Podnikatelům se starám o to, aby jejich podnikání vzkvétalo a fungovalo bez komplikací. Připravuji, kontroluji a reviduji smlouvy. Nastavuji korporátní procesy. Zakládám společnosti a řeším jejich přeměny a případně i likvidace.

N

Příprava, kontrola a revize smluv

N

Zakládání, přeměny a likvidace společností

N

Due diligence

N

Corporate governance

Právní služby

Konkrétní právní služby

Obchodní smlouvy
 • příprava, kontrola a revize smluv;
 • pracovní právo a pracovní vztahy;
 • smlouvy kupní, rámcové, o dílo, nájemní, příkazní, licenční a další;
 • všeobecné obchodní podmínky.
Obchodní korporace
 • zakládání společností;
 • přeměny společností;
 • plnění zákonných povinností;
 • rušení a likvidace společností;
 • due diligence.
E-shopy
 • založení společnosti;
 • příprava obchodních podmínek, a to i pro marketplace;
 • nastavení procesů přijímání  a vyřizování objednávek;
 • smlouvy s dodavateli, včetně rámcových kupních smluv;
 • daňové a celní poradenství;
 • autorské právo, včetně smluv s influencery.
Autorské a průmyslové právo, ochrana osobních údajů
 • smlouvy o výkonu tvůrčí činnosti;
 • nastavení smluvní dokumentace pro reklamní a castingové společnosti;
 • autorké právo a ochrana osobních údajů;
 • pracovní právo, včetně dohod o provedení práce a dohod a pracovní činnosti;
 • daňové poradenství;
 • zastupování ve sporech;
 • ochranné známky, licence, patenty.
Corporate governance
 • nastavení správných procesů v korporaci;
 • valné hromady a rozhodnutí jediného společníka;
 • výkon funkce statutárního orgánu;
 • nastavení orgánů v obchodní korporaci.
IT právo
 • licenční smlouvy;
 • smlouvy o poskytování služeb, včetně SLA;
 • řešení sporů, a to i na úrovni rozhodčího či soudního řízení;
 • ochrana osobních údajů;
 • autorské právo.
Nekalá soutěž
 • ochrana před nekalou soutěží;
 • kartely;
 • vymáhání nároků z nekalé soutěže;
 • zastupování ve správních a soudních řízeních.

smlouvy

e-shopy

licence

VOP

transakce

Blog

Příspěvky, články, aktuality a názory

Protože rád o právu píši, můžete se zde podívat na mé příspěvky a články na různá témata, jakož i aktuality z platného a účinného práva a také ze soudní a správní rozhodovací praxe.

Rychlý kontakt

Napište mi

11 + 12 =