Správní právo

Právní specializace

Správní právo vyžaduje znalost mnoha předpisů a judikatury. Tu já mám.

Zastoupím vás v nejrůznějších správních řízeních. Znám předpisy a znám rozhodovací praxi i soudní rozhodnutí. To je klíčové k tomu, aby vaše správní řízení dopadlo nejlépe a k vašemu úspěchu.

N

Zahájení a vedení správního řízení

N

Správní a soudní přezkum rozhodnutí

N

Náprava nečinnosti správního orgánu

Právní služby

Konkrétní právní služby

Správní řízení
 • podání žádosti a zahájení řízení;
 • převzetí zastoupení;
 • nahlížení do spisu a zjišťování problému a nacházeí řešení problému;
 • odstraňování vad v řízení;
 • řešení nečinnosti.
Správní a soudní přezkum rozhodnutí
 • odvolání a rozklad;
 • správní žaloba;
 • kasační stížnost;
 • obnova řízení a přezkumné řízení;
 • ústavní stížnost;
 • stížnost k Evropskému soud pro lidská práva;
 • stížnost k Soudnímu dvoru Evropské unie;
 • náhrada škody v rámci odpovědnosti státu za škodu.

rozhodnutí

vady

nahlížení

nečinnost

odvolání

Blog

Příspěvky, články, aktuality a názory

Protože rád o právu píši, můžete se zde podívat na mé příspěvky a články na různá témata, jakož i aktuality z platného a účinného práva a také ze soudní a správní rozhodovací praxe.

Rychlý kontakt

Napište mi

2 + 7 =