advokátní kancelář

JUDr. Hugo Körbl

Profesionální právní služby a právní zastupování, a to nejen v oblasti cizineckého, obchodního, občanského a správního práva. Spolehlivost, preciznost, důvěra a odvaha.

Perfektní smlouvy

Připravit kvalitní smlouvu, která navíc nebude zbytečně komplikovat jednání? Jasně.

 

Spolehlivost

Váš případ si beru osobně a můžete se spolehnout, že udělám vše ve váš prospěch.

Profesionalita

Znalost, pečlivost a profesionalita je tím, co vám nabídnu k dosažení cíle.

Odvaha

Mám rád výzvy a nebojím se hledat nová řešení a cesty, kterými jiní nechodí.

Několik slov o mně

JUDr. Hugo Körbl

Je toho dost, tak zde jen několik základních informací.

Zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod číslem 16730.

V roce 2012 dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde získal titul Mgr. a v roce 2019 na téže univerzitě získal titul JUDr.

Věnuje se především obchodnímu a cizineckému právu. Připravuje a upravuje smlouvy. Vymáhá pohledávky. Řeší spory v občanském i správním řízení. Zařizuje pobyty cizincům. Pracuje na transakcích v oblasti korporací a realit.

A také píše. Většinou články a někdy i knihu. V roce 2019 vyšel v nakladatelství C.H.BECK jeho komentář k zákonu o státním občanství.

A také učí. Momentálně vyučuje adaptačně integrační kurzy pro cizince a další kurzy.

Právní služby

Jednotlivé obory práva

Své právní služby vám mohu nabídnout především v následujících oblastech práva, na které se specializuji.

Obchodní právo

Smlouvy, ochrana osobních údajů, obchodní podmínky, soudní spory, daňové a celní poradenství, správní řízení, ochrana spotřebitele, pracovní právo, směnky…
více zde

Soudní spory

Sporná agenda, žaloby, vymáhání pohledávek, odvolání, dovolání, ústavní stížnost, zastupování u soudu…
více zde

Nemovité věci

Převody, kupní smlouvy, úschovy, nájem a podnájem, smlouvy o smlouvě budoucí, realitní transakce…
více zde

Obchodní korporace

Zakládání, živnosti, přeměny, likvidace, pohledávky, corporate governance, due diligence, obchodní rejstřík, evidence skutečných majitelů…
více zde

Občanské právo

Smlouvy, exekuce, insolvence, rodinné právo, pohledávky a dluhy, soudní spory, rozvody, péče o děti, notářské zápisy, vypořádání společného jmění, vlastnictví a spoluvlastnictví…
více zde

Vymáhání

Předžalobní výzvy, soudní spory, exekuční řízení, insolvenční řízení, incidenční spory, přeshraniční vymáhání…
více zde

Cizinecké právo

Pobyty, víza, krátkodobý a dlouhodobý a  trvalý pobyt, zaměstnanecká karta, vyhoštění, dočasná ochrana, překlenovací štítky, výjezdní příkaz, nelegální práce…
více zde

Správní řízení

Správní řád, přestupky, odvolání, zpětvzetí, nečinnosti, navrácení v předešlý stav, správní žaloby, kasační stížnosti…
více zde

Smluvní právo

Příprava, kontrola a revize smluv, neplatnosti a neúčinnosti, kupní smlouvy, smlouvy o dílo, příkazní smlouvy, nájemní smlouvy, rámcové smlouvy…
více zde

Náhrada škody

Škoda, kompenzace, žaloba na náhradu škody, úrazy, pojištění, pracovní úrazy, nemajetková újma, odpovědnost státu…
více zde

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, dohody home office, dohody o provedení práce, srážky ze mzdy, příplatky, náhrady škody, dohody o pracovní činnosti…
více zde

Občanství

Udělení českého občanství, žádost, dvojí občanství, prohlášení, bývalí čeští a českoslovenští občané, rozklad, žaloba, bezpečnostní hrozba, zpětvzetí žádosti…
více zde

Spolupráce

Není to jen advokacie

Abych zajistil svým klientům komplexní služby, spolupracuji s dalšími profesionály.

Mgr. Pavel Mlíkovský

notář

Mgr. Petra Marxová

soudní překlady

Mgr. Pavel Ender

soudní exekutor

Blog

Příspěvky, články, aktuality a názory

Protože rád o právu píši, můžete se zde podívat na mé příspěvky a články na různá témata, jakož i aktuality z platného a účinného práva a také ze soudní a správní rozhodovací praxe.

Rychlý kontakt

Napište mi

8 + 15 =