Smluvní pokuta jako ujištění splnění závazku a její nepřiměřenost

Smluvní pokuta jako utvrzení závazku

Ve smlouvách lze často nalézt smluvní pokutu. Smluvní pokutou strany akcentují, že konkrétní povinnost je pro ně skutečně důležitá a trvají na jejím řádném splnění.

Povinnost zaplatit smluvní pokutu je povinností objektivní. V případě, že je ujednána smluvní pokuta, vylučuje dle ustanovení § 2050 občanského zákoníku nárok a náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

Je nutno připomenout, že dle ustanovení § 2049 občanského zákoníku zaplacení smluvní pokuty nezbavuje povinného splnit povinnost, která je zajištěna smluvní pokutou.

Do problematiky smluvní pokuty a její přiměřenosti navíc zasáhl výrazně Nejvyšší soud svým rozsudkem ze dne 11. 1. 2023, sp. zn. 31 Cdo 2273/2022.

 

 

Určitost ujednání o smluvní pokutě a přiměřenost smluvní pokuty

V případě, že se rozhodnete do smlouvy uvést smluvní pokutu, je důležité, abyste ujednání o smluvní pokutě, napsali správně a dostatečně určitě. V opačném případě totiž hrozí, že takové ujednání nebude platné a smluvní pokuta nebude žádná.
Současně občanský zákoníku ve svém ustanovení § 2051 umožňuje soudu snížit nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu. Takovou moderaci soudem však musí povinná osoba navrhnout. 
Pokud si nejste jistí, jak správně smluvní pokutu do smlouvy napsat, kontaktujte mne a já vám s tím rád pomohu.
N

Smluvní pokuta jako paušalizovaná náhrada škody

N

Objektivní odpovědnost

N

Nutnost dostatečně určitého ujednání o smluvní pokutě

N

Moderace soudem na návrh dlužníka je možná

Potřebuje správně napsanou smluvní pokutu? Chcete se proti smluvní pokutě bránit?

V rámci právních služeb připravuji a reviduji smlouvy, jejichž součástí jsou samozřejmě smluvní pokuty.
Stejně tak pomáhám svým klientům bránit se proti nezákonným smluvním pokutám a naopak smluvní pokuty vymáhat soudní či i exekuční cestou.
Máte-li zájem, obraťte se na mne.

Napište mi

Pokud máte zájem, zde mi můžete napsat

Abych se mohl vašemu případu co nejlépe věnovat, napište mi o něm. Můžete mi psát například na e-mail, WhatsApp, Viber, WeChat, Telegram, Signal.

3 + 15 =