Změny v pracovním právu od října roku 2023

Zář 28, 2023Pracovní právo

V neděli 1. 10. 2023 nastane účinnost první části změn zákoníku práce. Druhá část změn bude potom účinná od začátku roku 2024.

Bude se přitom jednat o velké množství změn, které si vyžádají minimálně úpravu řady pracovně-právních dokumentů.

Buďte na změny připraveni s mou pomocí.

ezi změny, které nás čekají, patří mimo jiné tyto změny.
Bude se rozšiřovat množství informací, které se musejí zaměstnanci dostat při začátku pracovního poměru. Na stávající zaměstnance se tato informační povinnost bude vztahovat jen v případě, že o to zaměstnavatele požádají. Informační povinnost se bude vztahovat nově i na ty zaměstnance, kteří pracují na základě dohod mimo pracovní poměr a i zde platí, že ti, kteří již na základě DPČ či DPP pracují, musejí být o zákonných informacích informováni jen za podmínky, že o to požádají.
Budou se výrazně upravovat podmínky doručování písemností v pracovním právu, včetně třeba výpovědí, kdy se otevírá snazší možnost doručování e-mailem, a to dokonce e-mailem bez použití elektronického podpisu.
Rozšiřují se zákonné podmínky práce v režimu home office, kdy práce v režimu home office vyžaduje až na výjimky písemnou dohodu s tím, že při práci v režimu home office náleží zaměstnanci náhrada nákladů, a to ve výši prokázané zaměstnancem, v paušální výši výše, která bude aktuálně v částce 4,60 Kč za hodinu, případně zaměstnanci nenáleží žádná náhrada, pokud se tak se zaměstnavatelem dohodne.
  • Změny v doručování – pro ulehčení  doručování zaměstnancům je třeba upravit dokumenty
  • Změny při práci v režimu home office
  • Změny pro DPP a DPČ
  • První část změn od 1. 10. 2023, další od 1. 1. 2024
Změny se budou velkém rozsahu týkat zaměstnanců, kteří pracují na základě dohod o provedení práce a dohod  pracovní činnosti.
Bude se jednat o tyto změny.
Výrazně se zlepšuje postavení zaměstnanců pracujících na základě dohod konaných mimo pracovní poměr (DPČ či DPP) – nově i jim musí zaměstnavatel rozvrhnout pracovní dobu, i oni získají nárok na příplatek za práci v noci, v sobotu, v neděli a ve svátek a dále ve ztíženém pracovním prostředí, a od 1. 1. 2024 potom i nárok na dovolenou.
Od roku 2024 bude zaveden registr dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a mění se koncepce odvodů z těchto dohod. Vznikne právo zaměstnance, který pracoval na dohodu o provedení práce a dohodu o pracovní činnosti v uplynulých 12 měsících u konkrétního zaměstnavatele více než 180 dnů, požádat o přechod na pracovní poměr.