Státní občanství

h

Udělení českého občanství

Pomůžeme Vám nabýt české občanství.

l

Prohlášení

České občanství lze nabýt prohlášením. Povíme Vám, jak na to.

Osvědčení o českém občanství

Získáme Vám osvědčení o českém občanství.

~

Pozbytí českého občanství

Pomůžeme Vám české občanství pozbýt.

Státní občanství

JUDr. Hugo Körbl je autorem komentáře k zákonu o českém občanství a řady dalších odborných pojednání a článků.

Zastoupení v řízení o nabytí českého občanství udělením

Pomůžeme Vám s žádostí o české občanství, zkonzultujeme jednotlivé podmínky a připravíme vše, co je k žádosti třeba.

Zastoupení ve správním soudnictví

Pokud Vám Ministerstvo vnitra České republiky nevyhovělo, jsme připraveni Vás zastupovat v řízení o správní žalobě proti rozhodnutí ministerstva, respektive rozhodnutí ministra vnitra o rozkladu.

Konzultace a poradenství

Na státní občanství se specializujeme. Těžké a složité případy jsou přesně pro nás.

%

Spokojenost našich klientů

14 + 5 =

[WD_FB id="1"]