Státní občanství

Právní specializace

V občanství se vyznám.

Jsem autor jediného aktuálního komentáře k zákonu o českém občanství. Ano. V občanství se vyznám. Zpracovávám žádosti o udělení občanství a mí klienti české občanství získávají.

N

Žádost o udělení českého občanství

N

Dokumenty k žádosti o české občanství

N

Prohlášení pro bývalé české a československé občany

N

Zatupování a přezkum

Právní služby

Konkrétní právní služby

Udělení českého občanství
 • konzultace;
 • příprava dokumentů;
 • zastupování v řízení;
 • zajištění příslušných potvrzení a bezdlužností;
 • odstraňování vad, přebírání zastoupení a nahlížení do spisu.
Bývalí čeští a českoslovenští občané
 • konzultace;
 • volba správného typu prohlášení;
 • zastupování v řízení;
 • rešerše a zajištění dokumentů;
 • přezkum.
Bezpečnostní hrozba
 • efektivní a správný přezkum neudělení českého občanství z důvodu bezpečnostní hrozby;
 • zastoupení v řízení.
Doplňkové služby
 • zajištění apostily a superlegalizace;
 • ověřené kopie;
 • soudní překlady.

občanství

udělení

rozklad

lhůty

Blog

Příspěvky, články, aktuality a názory

Protože rád o právu píši, můžete se zde podívat na mé příspěvky a články na různá témata, jakož i aktuality z platného a účinného práva a také ze soudní a správní rozhodovací praxe.

Rychlý kontakt

Napište mi

13 + 3 =