Občanské právo

Právní specializace

Občanské právo je základ. Obraťte se na mne. 

Občanské právo upravuje nejrůznější každodenní situace. Ať už jde o smlouvy, majetkové záležitosti, vozidla, darování, převody nemovitých věcí, notářské zápisy, dědictví, rodinné právo, s tím vším se na mne můžete obrátit.

N

Nemovité věci

N

Smlouvy

N

Rodinné právo

N

Dědické právo

Právní služby

Konkrétní právní služby

Smlouvy
 • darovací;
 • kupní;
 • smlouvy o dílo;
 • příkazní;
 • nepojmenované;
 • a mnoho dalších;
 • příprava, kontrola, revize.
Nemovité věci
 • právní servis při prodeji nemovitostí;
 • právní servis při koupi nemovitostí;
 • darování nemovitostí;
 • úschovy;
 • nájmy a podnájmy a pachty;
 • spory;
 • zatížení nemovitostí.
Rodinné právo
 • rozvody;
 • vypořádání společného jmění manželů;
 • péče o děti;
 • rodinné právo s přeshraničním prvkem.
Majetek
 • řešení majetku;
 • investice a vypořádání;
 • právní ochrana majetku;
 • rodinné předávání majetku;
 • vlastnictví a spoluvlastnictví.
Spory
 • zastupování ve správních řízeních;
 • zastupování v soudních řízeních;
 • odvolání, rozklady, žaloby, dovolání, ústavní stížnosti.

nemovitosti

SJM

smlouvy

rozvody

Blog

Příspěvky, články, aktuality a názory

Protože rád o právu píši, můžete se zde podívat na mé příspěvky a články na různá témata, jakož i aktuality z platného a účinného práva a také ze soudní a správní rozhodovací praxe.

Rychlý kontakt

Napište mi

12 + 4 =