O mně

advokát

JUDr. Hugo Körbl

Jsem českým advokátem, který je zapsán u České advokátní komory pod číslem 16730.

Krátce o mně

V roce 2012 jsem dokončil studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde jsem získal titul Mgr. Později jsem se na fakultu vrátil a po obhájení rigorózní práce v roce 2019 jsem získal titul JUDr.

Než jsem se pustil do práv, studoval jsem ještě na Stavební fakultě Českého vysokého učení technického.

Jako advokátní koncipient jsem získal řadu zkušeností z oblasti soudních sporů, vymáhání pohledávek, správního práva a zejména z oblasti obchodního práva, z oblasti obchodních korporacích a z oblasti IT práva.

V roce 2019 jsem dopsal svůj komentář k zákonu o českém občanství, což souviselo s mým zájmem o cizinecké právo. Od té doby se velmi věnuji cizineckému právu, a to i v souvislosti s mým působením v rámci Ministerstva vnitra České republiky.

V cizineckých věcech pomáhám získávat nové pobyty a zachraňuji pobyty tam, kde to již vypadá beznadějně. Právě takové výzvy mne lákají a dovolují mi nacházet vlastní cesty.

V obchodních věcech pomáhám korporacím k tomu, aby fungovaly bezproblémově a profitovaly.

V oblasti státního občanství pomáhám svým klientům české občanství získat a velmi rád na téma českého občanství přednáším a píši.

S advokacií se pojí i má lektorská činnost, kdy jako lektor například lektoruji adaptačně-integrační kurzy.

JUDr. Hugo Körbl v médiích…