Bezpečnostní hrozba jako důvod neudělení českého občanství a možnosti obrany

Absence bezpečnostní hrozby pro Českou republiku jako podmínka udělení českého občanství

Dle ustanovení § 13 odst. 2 zákona o českém občanství 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), v účinném znění, platí, že státní občanství České republiky nelze udělit žadateli, který ohrožuje bezpečnost státu, jeho svrchovanost a územní celistvost, demokratické základy, životy, zdraví, nebo majetkové hodnoty.

Ve své advokátní praxi otázku bezpečnostních hrozeb řeším velmi často.

Především jde o otázku, co všechno znamená ona bezpečností hrozba a jakým způsobem dosáhnout přezkumu a zjištění, proč je dotyčný bezpečnostní hrozbou pro Českou republiku.

Co je to bezpečnostní hrozba a jak ji zjistit

Kouzlo bezpečnostní hrozby spoívá právě v tom, že žadateli není nutné vysvětlovat, co je u něj tou konkrétní bezpečnostní hrozbou.
Dle usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 2. 2018, sp. zn. II. ÚS 3595/17, platí, že ohrožení bezpečnosti státu je pojmem relativně neurčitým, který v individuálním případě vymezuje a interpretuje rozhodující správní orgán v kontextu se všemi konkrétními okolnostmi daného případu.
Zjištění bezpečnostní hrozby je založeno stanoviskách bezpečnostních složek. Tato stanoviska však nejsou pro Ministerstvo vnitra České republiky a při rozkladu pro Ministra vnitra České republiky závaznými stanovisky (srov. nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2020, sp. zn. III. ÚS 22/20).
Dle ustanovení § 26 zákona o českém občanství platí, že rozhodnutí o zamítnutí žádosti o udělení státního občanství České republiky podle § 22 odst. 3 je vyloučeno z přezkoumání soudem.
Žadatel nemá právo zjistit, co konkrétně je u něj důvodem bezpečnostní hrozby. Snaha o přezkum z jeho strany se tak podobá střelbě na terč se zavázanýma očima, jak uvádí Ústavní soud v nálezu ze dne 19. 10. 2021, sp. zn. III. ÚS 2116/21.
N

Bezpečnostní hrozba je založena na stanoviskách bezpečnostních složek

N

Stanoviska nemají charakter závazných stanovisek

N

Žadatel nemá právo nahlížet do stanovisek

N

Přezkum je možný - volba správného postupu ušetří čas, peníze a zvýší šanci

Co dělat při zjištěné bezpečnostní hrozbě?

Dle výše zmíněného ustanovení § 26 zákona o českém občanství platí, že soudní přezkum je vyloučen.
Uvedené ustanovení však nevylučuje možnost docílit přezkumu u Ústavního soudu. Přitom při správném postupu lze ušetřit čas i peníze za soudní poplatky. 
Ve své praxi bezpečnostní hrozby řeším často. Máte-li zájem, obraťte se na mne.

Napište mi

Pokud máte zájem, zde mi můžete napsat

Abych se mohl vašemu případu co nejlépe věnovat, napište mi o něm. Můžete mi psát například na e-mail, WhatsApp, Viber, WeChat, Telegram, Signal.

15 + 7 =