Zamrznutí převodu vozidla v registru silničních vozidel

Dub 3, 2022Cizinecké právo, Občanské právo, Správní právo

Jak řešit situaci se zamrzlým převodem vlastnického práva k vozidlu? Tedy situaci, kdy prodávající či kupující nespolupracuje a nechce poskytnout součinnost k zápisu změny vlastníka vozidla v registru vozidel? Ústavní soud poskytnul návod na řešení takové situace.

V návaznosti na aktuální nález Ústavního soudu České republiky jsem na epravo.cz publikoval nový článek na téma zamrznutí převodu vlastnického práva k vozidlu v registru silničních vozidel.

Ve zmíněném článku na epravo.cz jsem popisoval častou situaci, kdy prodávající prodá vozidlo, nicméně již nedojde k zápisu nového vlastníka do registru silničních vozidel. Prodávajícímu, který se při převodu vozidla spoléhal na kupujícího, že zápis nového vlastníka zajistí, se nedaří domluvit se s kupujícím na zápisu kupujícího do registru silničních vozidel a prodávající sám nemá jak doložit dokumenty, které jsou potřebné k provedení zápisu v registru silničních vozidel, a to proto, že již vozidlo nemá k dispozici.

Nakonec se stane to, že prodávajícímu po nějakém čase začnou chodit nejrůznější výzvy související se spácháním nejrůznějších přestupků vozidlem, které je stále evidováno na prodávajícího, či velmi často výzva České komory pojistitelů k zaplacení příspěvku do garančního fondu za nepojištěné vozidlo evidované na prodávajícího.

Ve zmíněném článku je nabídnut návod na řešení takové situace.

V souladu s nálezem Ústavního soudu ze dne 9. 11. 2021, sp. zn. Pl. ÚS 114/20, tak lze doporučit prodávajícímu, který se dostane do situace zamrznutí převodu vozidla především to, aby usiloval o zápis změny vlastníka vozidla postupem dle § 8a zákona o provozu vozidla, kdy takto zahájené řízení má být dle Ústavního soudu důvodem pro vyloučení odpovědnosti za přestupky, za které by jinak prodávající jako evidovaný vlastník či provozovatel vozidla, nesl odpovědnost. Takový vlastník však nemůže příliš spoléhat na to, že by tímto postupem skutečně mohl zápisu změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel dosáhnout. Měl by totiž zvolit postup dle právních předpisů o ochraně osobních údajů a domáhat se opravy údaje o své osobě v registru silničních vozidel jako osobě vlastníka vozidla. Tomu však musí předcházet podání určovací žaloby, včetně zaplacení soudního poplatku ve výši 2.000,- Kč, a dosažení pravomocného rozsudku, který určí, že prodávající není vlastníkem onoho vozidla. Jako důkaz k žalobě poslouží především uzavřená kupní smlouva a jako naléhavý právní zájem, který je podmínkou určovací žaloby, lze uvádět právě zájem na tom, aby prodávající nebyl uváděn jako vlastník vozidla v registru silničních vozidel.

Pokud jste se dostali do situace, která je popsána výše, obraťte se na mne. Vím, jak tuto situaci vyřešit, a to prostřednictvím žaloby na určení vlastnického práva v kombinaci s návrhem na opravu údajů v registru vozidel.