Možné získání českého občanství pro další potomky bývalých občanů

Dub 11, 2024Cizinecké právo, Státní občanství

V Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky je předložena ke schválení novela zákona o českém občanství, která by měla otevřít možnost nabytí českého občanství pro další potomky bývalých československých a českých občanů.

Návrh novely zákona o českém občanství počítá s úpravou ustanovení § 31 a § 33 zákona o českém občanství, a to tak, že by se významně rozšířila možnost nabytí českého občanství. Novela míří mimo jiné na takzvané Wintonovy děti. Nabýt české občanství prohlášením by v případě schválení novely mohli například znovu cizinci narození mezi lety 1949 až 1969 mimo území Československa.

Otázkou je, zda bude novela schválena. Například dřívější novela zákona o českém občanství zůstala v Poslanecké sněmovně tak dlouho, dokud nakonec k jejímu projednání nedošlo, protože byly nové volby do Poslanecké sněmovny.

Já proces schvalován sleduji. Více je možné nalézt na tomto odkazu: https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=585

Novela ještě není schválena.

Pokud bude novela schválena, rozšíří se okruh cizinců, který bude moci nabýt české občanství.

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=585