Cizinecké právo

Právní specializace

Cizinecké právo není lehké. Já ho umím.

Cizinecké právo přináší obrovské množství neobvyklých situací. Na cizinecké právo se specializuji dlouhodobě a za celou dobu své praxe jsem získal veliké množství nových pobytů a také zachránil veliké množství pobytů tam, kde to již vypadalo beznadějně.

N

Získávání pobytových oprávnění

N

Kompletní relocation

N

Zaměstnanecké karty, dlouhodobé a trvalé pobyty

N

Vyhoštění a výjezdní příkazy

Právní služby

Konkrétní právní služby

Dlouhodobý pobyt
 • volba správného pobytu a jeho získání;
 • podávání žádostí na zastupitelských úřadech a OAMP;
 • prodlužování pobytů;
 • změny účelu pobytu;
 • zastupování v řízeních;
 • dlouhodobá víza a povolení k dlouhodobému pobytu;
 • odvolání a správní žaloby.
Trvalý pobyt
 • podávání žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu;
 • zastupování v řízení o žádosti o vydání povolení k trvalému pobytu společnosti;
 • správní a soudní přezkum;
 • náprava nečinnosti.
Vyhoštění a nelegální pobyty
 • zastupování v řízení o vyhoštění;
 • řešení povinnosti opustit území;
 • řešení výjezdního příkazu;
 • překlenovací štítek;
 • nelegální pobyt a nelegální práce.
Zaměstnaneck karta
 • získání zaměstnanecké karty;
 • kompletní relocation služby;
 • změny zaměstnavatele a pozice;
 • prodlužování doby platnosti zaměstnanecké karty;
 • zastupování ve správním a soudním řízení.
Azyl a dočasná ochrana
 • příprava na podání žádosti;
 • přezkum ve věci dočasné ochrany;
 • zastupování v soudních řízeních ohledně doplňkové ochrany, azylu a mezinárodní ochrany.
Doplňkové služby
 • zajištění apostily a superlegalizace;
 • ověřené kopie;
 • soudní překlady.
Státní občanství

vízum

trvalý

podnikání

azyl

občanství

relocation

Blog

Příspěvky, články, aktuality a názory

Protože rád o právu píši, můžete se zde podívat na mé příspěvky a články na různá témata, jakož i aktuality z platného a účinného práva a také ze soudní a správní rozhodovací praxe.

Rychlý kontakt

Napište mi

9 + 1 =