Koupě nemovitých věcí

Důležitost kvalitního právního servisu při koupi nemovitých věcí

Aby koupě vysněného domu, bytu či pozemku dopadla dle představ, je třeba se precizně připravit.

Bohužel praxe ukazuje, že není možné se spoléhat na to, že dokumentace bude připravena kvalitně realitní kanceláří.

Ve své praxi často řeším právní servis při koupi nemovité věci, kdy tento právní servis zahrnuje předně nastavení transakce, přípravu a kontrolu a revizi smluvní dokumentace, tedy kupní smlouvy, smlouvy o budoucí kupní smlouvě, rezervační smlouvy, zástavní smlouvy a případně i úschovu peněz a listin. V rámci spolupráce mohu nabídnout i zajištění financování koupě. 

Koupě nemovitosti se zatížením? Financování koupě bankou?

Jedním z prvních kroků při koupi nemovitosti je vyjasnění si toho, zda je předmětná nemovitost zatížena a jakým způsobem bude koupě financována.
Samozřejmě platí, že ideální je koupě nemovitosti bez zatížení a z vlastních zdrojů. Ostatní varianty vždy vyžadují obezřetnost.
Pokud je nemovitost zatížena, například zástavním právem banky, zákazem zatížení a zcizení a souvisejícími zatíženími, je třeba nejprve rozhodnout, jak budou tato zatížení vypořádána.
Pokud bude koupě financována z cizích zdrojů, například prostřednictvím hypotéky, je třeba správně nastavit proces koupě a jednotlivých kroků.
S tím vším svým klientům pomáhám. A také k tomu připravuji, kontroluji a reviduji smlouvy.
N

Správná volba postupu před realizací transakce

N

Zajištění úschovy peněz a listin

N

Podání na katastrální úřad

N

Popis stavu nemovitých věcí

Skryté vady na nemovitých věcech

Na koupené nemovité věci se může objevit vada. Takovou vadu je třeba nejprve posoudit, zda se bude jednat o vadu, za kterou odpovídá prodávající. Dále je třeba vadu řádně a včas vytknout a řádně uplatnit nárok z takové vady.
V případě, že prodávající dobrovolně vadu nenapraví, následuje soudní vymáhání nároku z takové vady vyplývající.
Neváhejte se na mne obrátit, pokud potřebuje pomoci v oblasti nemovitých věcí.