Perfektní smlouvy

Proč mít kvalitní a hezké a správné smlouvy?

Ve své praxi se často setkávám s tím, že kontroluji a reviduji smlouvu, která není kvalitní, je komplikovaná, chybná a vzájemně rozporuplná. 

Taková smlouva od počátku komplikuje jednání a vytváří nedůvěru smluvních partnerů. Současně i snižuje důvěryhodnost toho, kdo takový návrh smlouvy připravil.

Jak vypadají nehezké smlouvy?

Takové nehezké a nekvalitní smlouvy potkávám často v oblasti IT a stavebního práva. V obou případech jde o oblasti, které smluvní dokumentaci často podceňují a současně ale kvalitní smlouva znamená velkou výhodu.

Často jde o smlouvy, které byly připraveny dávno v minulosti a nebyly aktualizovány. Nebo jde o smlouvy, do kterých příliš mnoho lidí přidává příliš mnoho svých nápadů. Nebo o smlouvy, které jsou nesmyslně přísné. Případně o smlouvy,  zbytečně komplikované a zdlouhavé. Riziko takové smlouvy spočívá v její neaktuálnosti a překombinovanosti a vzájemné rozpornosti.

Kvalitní smlouva nemusí být zbytečně komplikovaná.

Dlouhá smlouva neznamená, že je přísná.

Dlouhá a komplikovaná smlouva však vždy znamená komplikování předsmluvního procesu, a to včetně nedobré nálady mezi smluvními partnery hned od začátku a nedůvěryhodnosti té strany, která takovou smlouvu připravila.

Proto připravuji smlouvy, které zachycují rizika, nicméně nejsou nesmyslně komplikované a rozsáhlé. 

Doba, kdy smlouva definovala počasí, je již naštěstí pryč. A důležitější, než definování počasí, je podchycení rizikových situací.

N

Nehezká smlouva komplikuje jednání a snižuje důvěryhodnost

N

Nehezká smlouva je často nekvalitní a znamená nevýhodu

N

Kvalitní smlouva nemusí být zbytečně rozsáhlá

N

Přísná smlouva může být stručná

Jak to umím já?

Připravuji smlouvy tak, aby byly přínosem pro mé klienty, chránily je a předvídaly rizikové situace, které mohou nastat. Současně připravuji smlouvy tak, aby neodrazovaly druhou stranu od její uzavření.
Máte zájem o hezkou a kvalitní smlouvu? Napište mi.