Vymáhání dlužné mzdy a náhrady mzdy

Jak postupovat, když zaměstnavatel zůstal dlužit mzdu

Pokud zaměstnavatel zůstane zaměstnanci dlužit mzdu či náhradu mzdy, nebo nevyplatí mzdu ve správné výši, například tím, že nezaplatí příplatky či provedene neoprávněné srážky ze mzdy, je třeba řešit tuto situaci předžalobní komunikací či přímo žalobou.

Je třeba si uvědomit, že mzdu za zaměstnance nebude vymáhat stát, a to ani například inspektorát práce či úřad práce.

To zůstává na zaměstnanci.

Správný postup je v takovém případě výzva zaměstnavateli s uvedením lhůty, ve které má zaměstnavatel zaplatit, a s upozorněním na možnost vymáhání soudní cestou. A v případě, že taková výzva nevede k požadovanému výsledku, je třeba podat žalobu na zaplacení k příslušnému soudu.

Žaloba na zaplacení dlužné mzdy

Základem pro dosažení zaplacení dlužné mzdy je podání žaloby. Žaloba musí obsahovat mimo jiné petit, tedy konkrétní výrok, kterým má soud dle žalobce rozhodnout.
Při žalobě na zaplacení dlužné mzdy je základem znát výši dlužné mzdy a vylíčit způsob výpočtu, jak je dluh tvořen.
Pro své klienty vymáhám dlužné mzdy, a to jak předžalobní komunikací, tak i soudní cestou, pokud se zaměstnavatel rozhodne nezaplatit dobrovolně.
N

Zjištění přesné výše dlužné mzdy

N

Předžalobní výzva

N

Příprava a podání žaloby

N

Zastupování v soudním řízení

Lze vymáhat mzdu, i když zaměstnanec nezná přesnou částku?

Ano, lze. Zastupoval jsem klienty, kteří neznali přesnou částku a teprve v soudním řízení jsme tuto částku zjišťovali, a to pomocí informací, které jsme prostřednictvím soudu získali od zaměstnavatele.
V této souvislosti je třeba připomenout, že dle ustanovení § 142 odst. 5 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v účinném znění, platí, že „při měsíčním vyúčtování mzdy nebo platu je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Na žádost zaměstnance předloží zaměstnavatel doklady, na jejichž základě mzdu nebo plat vypočetl.“
V případě, že potřebujete pomoci při vymáhání nároků z práce, neváhejte se na mne obrátit.