IT a e-shopy a autorské právo

Právní specializace

Pomohu vám dělat IT bez chyb

V právu informačních technologií je třeba mít zkušenosti, znalosti a sledovat aktuální trendy a vývoj. Každý projekt je přitom jedinečný. Mám zkušenosti i znalosti, a to i z vlastních projektů. Každému projektu se věnuji jako svému vlastnímu.

N

Poskytování a tvorba software a SLA

N

Autorské a licenční právo

N

E-shopy a plnění zákonných povinností

N

Ochrana osobních údajů

Právní služby

Konkrétní právní služby

IT právo
 • licenční smlouvy;
 • smlouvy o poskytování služeb, včetně SLA;
 • řešení sporů, a to i na úrovni rozhodčího či soudního řízení;
 • ochrana osobních údajů;
 • autorské právo.
E-shopy
 • založení společnosti;
 • příprava obchodních podmínek, a to i pro marketplace;
 • nastavení procesů přijímání  a vyřizování objednávek;
 • smlouvy s dodavateli, včetně rámcových kupních smluv;
 • daňové a celní poradenství;
 • autorské právo, včetně smluv s influencery.
Autorské právo
 • smlouvy o výkonu tvůrčí činnosti;
 • nastavení smluvní dokumentace pro reklamní a castingové společnosti;
 • autorké právo a ochrana osobních údajů;
 • pracovní právo, včetně dohod o provedení práce a dohod a pracovní činnosti;
 • daňové poradenství;
 • zastupování ve sporech.
Průmyslová práva
 • registrace ochranné známky;
 • patenty;
 • licence;
 • zastupování ve správních řízeních a v soudních sporech.
Ochrana osobních údajů
 • zpracování osobních údajů;
 • příprava smluvní dokumentace;
 • zastupování ve správních řízeních a v soudních sporech.

SLA

E-shopy

Licence

VOP

Blog

Příspěvky, články, aktuality a názory

Protože rád o právu píši, můžete se zde podívat na mé příspěvky a články na různá témata, jakož i aktuality z platného a účinného práva a také ze soudní a správní rozhodovací praxe.

Rychlý kontakt

Napište mi

10 + 14 =